Liikunta ja mielenterveys

Liikunnan ja mielenterveyden välinen yhteys on todettu tutkimuksissa, sillä kehon ja mielen välinen vuoropuhelu on jatkuvaa ja liikunta onkin yksi tehokkaimmista tavoista parantaa mielialaa ja yleistä henkistä hyvinvointia.